Woxen gård – en rik historie og lys fremtid

Med sin rike historie og sterke lokale forankring er Woxen gård en viktig del av Sørkedalen og områdene rundt. Nå rives låven og det skal bygges 25 utsøkte leiligheter, og ifølge ildsjel og Røa Vel-entusiast Egil Kjos blir boligprosjektet et viktig og verdifullt tilskudd til hele bydelen.

Egil Kjos elsker bydelen sin og har viet pensjonisttilværelsen til foreningen Røa Vel og områdeutvikling. Han brenner for å bevare nærområdets historiske skatter, og ønsker å gjøre dem tilgjengelige for alle. At låven på Woxen gård skal bygges om til leiligheter, ser han som et stort pluss for nærområdet.

Egil Kjos – Styremedlem i Røa Vel

– Boligprosjektet «Woxen gård» ser jeg på som en bonus for hele bydelen. Gården har en lang og spennende historie, og jeg er glad for at den nå også har en spennende fremtid, sier han.

Etter utallige timer med historisk research har Egil funnet ut at han selv har aner tilbake i Woxen-slekten, som eide og driftet Voksen gård fra slutten av 1600-tallet og flere århundrer frem i tid. «Voksen» er gårdens egentlige navn, men Egil har funnet kart og tekster der gården også har blitt omtalt som «Woxen». En slik tilhørighet til gården og området gir naturlig nok ekstra inspirasjon.

Nå skal den gamle låven på Voksen bli bygget om til 25 moderne leiligheter og historien vil leve videre i de nye veggene. Den opprinnelige låven brant på 50-tallet og prosjektet har tatt utgangspunkt i den historiske låven som et rammeverk for den nye boliglåven. Den opprinnelige låvens grunnareal, vegger, tak og åpninger ligger til grunn for det nye bygget slik at man kan oppleve den nye låvens historiske drakt som en naturlig del av gården. På den måten er de opplevelsesmessige kvalitetene i både bygg og kulturlandskap sikret.

I tillegg ligger leilighetene i et område rikt på vakker natur, spennende opplevelser og ikke minst engasjerte mennesker – som Egil og de andre frivillige i Røa Vel.

Illustrasjon/skisse nye Peder Ankers Plass

Ildsjeler sørger for rask utvikling av nærområdet
Som styremedlem i Røa Vel, er både Egil og arbeidsgruppen i Røa Vel svært opptatt av å ta vare på bydelens grønne lunger, historiske plasser og områder som er gjemt og glemt. De har stadig nye prosjekter på gang, og Egil prater entusiastisk på både inn- og utpust om alle prosjektene som er igangsatt, og de som planlegges. Alt fra nyåpningen av klubbhuset på Bogstad Golfbane og til oppgradering av badeplassen ved Bogstadvannet med ny sandstrand og nye toaletter. Røa Vel har et nært samarbeid med Bogstad Camping som nå oppgraderer med nye hytter og et flott Grendehus til disposisjon for nærområdet. Ny butikk og parkering er allerede etablert.

Røa Vel har vært aktiv i området i over 100 år og har hele tiden vært viktige pådrivere for både å bevare og videreutvikle tilbudene til lokalbefolkningen. I tiden hvor Egil har vært aktiv, har de blant annet bidratt til å rydde Bogstadleiren, stedet gikk fra å være en lagertomt for utstyr knyttet til Oslo kommunes skogsdrift, til å bli en avfallsplass for kommunens byggeaktiviteter i Oslo, men nå er plassen ryddet. I tillegg jobber de nå iherdig for å restaurere Peder Ankers Plass med verneverdig murer og allé. Dette i sammenheng med at kommunen skal oppgradere gang- og sykkelalleer både sør og nord for plassen.

Et annet av Egils hjertebarn er Utsiktskollen, som en gang var kunstmalernes utsiktspunkt mot Bogstadvannet. Her stod de med staffelier og malte det vakre landskapet som omkranser Sørkedalen. I dag er dette et gjengrodd område, og Røa Vel, med Egil i spissen, jobber nå for å gjenskape kulturlandskapet og Utsiktskollen slik at alle kan få oppleve denne skatten.

– Det blir fantastisk at det nå skapes et sted hvor folk har lyst til å bo, sosialisere seg og ikke minst nyte livet i naturskjønne omgivelser. Da jeg så annonsen på nett med budskapet «Her kommer det 19 utsøkte leiligheter til salgs på Bogstad» jublet jeg, avslutter han.

(intervjuet ble gjort i 2021)